-Creating the future together -

Activities and Camp

Summer Camp

เติบโตสมวัย

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การศึกษาทางเลือก

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมที่ดี

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

ไม่ใช่แค่สอนภาษา

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

แนวคิดของสมายล์เบรน

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

ออกแบบและเขียนหลักสูตรโดย ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี

Education Director

ภายใต้การควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำแนวคิดหลักสูตรประเทศสหรัฐอเมริกา ของ Robert J. Sternberg ศาสตราจารย์ผู้อำนวยการศูนย์สาหรับจิตวิทยาด้านความสามารถในการแข่งขันและความเชี่ยวชาญ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรเรียนรู้พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาสมอง 2 ซีก เทคนิคเชิงจิตวิทยาในการพัฒนาปรับกระบวนการคิดเชิงลบ สู่การคิดเชิงบวกให้รักและสนุก ในการใช้ภาษาอังกฤษแบบซึมซับ ค่อยเป็นค่อยไป จากระดับ 1 สู่ระดับ 12

เรียนภาษาอังกฤษสบายใจ ปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ มีระบบโอโซนฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดมาตรฐานโรงพยาบาล เครื่องฟอกอากาศ PM2.5 และเชื้อต่างๆ แอลกอฮอล์เจล

 • Phonic
 • Basic Conversation & Basic Grammar
 • Cooking Class (New Manu)
 • The park & coffee shop
 • First aid & The drugstore
โปรแกรม 1 เดือน เรียนเช้า-เย็นกลับ 

ฟีเจอร์ใหม่

มีเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะนักศึกษาผลการเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รองรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
 • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด
 • เข้ารับการประเมินพัฒนาการและ IQ เบื้องต้น
 • ค่าแรกเข้า 500 บาท (เฉพาะนักเรียนใหม่)
 • จอง 1,000 บาท รวมอยู่ในค่าเรียน

หมายเหตุ คืนเงินค่าสมัครกรณีไม่พบผลการประเมินผ่านการเข้าเรียน และยกเว้นการคืนเงินกรณีสละสิทธิ์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Registration
 1. ชื่อ
 2. อีเมล์
 3. เบอร์โทร
 4. ไลน์ไอดี
 5. มีความสนใจใน

Free! IQ Test just register today.

เวลาเปิดทำการ 8:00 am - 5:00 pm

โทรเลย: 097-234-6232

02-010-4729,  087-925-4390,   081-562-1698

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...