สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

Creating the future together

Activities
& CAMP

Summer Camp

เติบโตสมวัย

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การศึกษาทางเลือก

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมที่ดี

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

ไม่ใช่แค่สอนภาษา

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

แนวคิดของสมายล์เบรน

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

เรียนภาษาอังกฤษสบายใจ ปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ มีระบบโอโซนฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาดมาตรฐานโรงพยาบาล เครื่องฟอกอากาศ PM2.5 และเชื้อต่างๆ แอลกอฮอล์เจล

 • Phonic
 • Basic Conversation & Basic Grammar
 • Cooking Class (New Manu)
 • The park & coffee shop
 • First aid & The drugstore
โปรแกรม 1 เดือน เรียนเช้า-เย็นกลับ 

Schedule

8:30-9:00AM

รับเด็ก/กิจกรรมการเล่นส่งเสริมพัฒนาการ

9:00-9:10AM

กิจกรรมเข้าจังหวะส่งเสริมความมั่นใจและการแนะนำตัว

9:10-10:00AM

กิจกรรมพัฒนาปัญญา การสนทนาและประโยคภาษาอังกฤษ

10:15-11:00AM

กิจกรรมฝึกสนทนา การออกเสียง และกิจกรรมกลุ่มเสริมทักษะ

11:00-12:00PM

รับประทานอาหารกลางวัน

12:00-13:00PM

เวลาอิสระ หรือกิจกรรมกลุ่ม

13:00-15:00PM

กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมและผลงาน สร้างประโยค, อธิบาย, เล่าเรื่อง

15:00-15:30PM

เตรียมตัวกลับบ้าน

Speakers

Teacher Chris

ครูต่างชาติ

Teacher Riche

ครูต่างชาติ

Teacher Jayka

ครูต่างชาติ

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับครูต่างชาติ ฝึกความกล้าแสดงออก ความเป็นผู้นำ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

Past Events

2018 Field Trip

Consectetur adipiscing elit. Vestibulum ultricies sollicitudin ante nec mattis. Mauris eget ornare nibh. Nam venenatis porta diam scelerisque suscipit. Donec in vehicula ligula. Etiam efficitur, at consectetur magna.

2019 Field Trip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget ornare nibh. Nam venenatis porta diam scelerisque suscipit. Donec in vehicula ligula. Etiam efficitur quam ex, at consectetur magna porttitor.

2019 Party after class last day

Summer​ Day​ Camp_๒๐๐๕๑๘_0054

Mauris eget ornare nibh. Nam venenatis porta diam scelerisque suscipit. Donec in vehicula ligula. Etiam efficitur quam ex, at consectetur magna porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2020 Practice using English

Nam venenatis porta diam scelerisque suscipit. Donec in vehicula ligula. Etiam efficitur quam ex, at consectetur magna porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  Registration
  1. ชื่อ
  2. อีเมล์
  3. เบอร์โทร
  4. ไลน์ไอดี
  5. มีความสนใจใน

  Free! IQ Test just register today.

  กรอกข้อมูลด้านล่าง

  เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ