Early Childhood
Education
Determined to prepare skills and development
in learning by age, focusing on strengthening
Physical development emotions, mind, society,
and intelligence
View More
English Courses for
Primary School
Prepare To excellence in the 21st century. with
the integrated psychology curriculum and
study according to individual development
from study visits Countries such as America,
Australia, Switzerland and Japan
View More
English courses
for adults and
organizations
Define classes as needed. There are single
and group teaching methods. Smile Brain
can teach outside the institution. Depending
on the needs of the organization.
View More
Previous
Next
Early Childhood
Education
Determined to prepare skills and development
in learning by age, focusing on strengthening
Physical development emotions, mind, society,
and intelligence
View More
English Courses for
Primary School
Prepare To excellence in the 21st century. with the integrated psychology curriculum and study according to individual development from study visits Countries such as America, Australia, Switzerland and Japan
View More
English courses for
adult and organization
Define classes as needed. There are single and group teaching methods. Smile Brain can teach outside the institution. Depending on the needs of the organization.
View More
Previous
Next
Free Test your English Skill
FROM PARENTS AND STUDENTS

REVIEW

ผู้ปกครองน้องนิวเดียร์
ผู้ปกครองน้องนิวเดียร์รีวิวจากผู้ปกครอง
Read More
ให้ลูกสาวมาเรียนที่นี่ ไม่มีวันไหนที่บ่นว่าเหนื่อย ไม่มีคำว่ายาก มีแต่คำว่าสนุก และอยากมาเรียนทุกวันเลยครับ
ผู้ปกครองน้องมีนา
ผู้ปกครองน้องมีนารีวิวจากผู้ปกครอง
Read More
ผลการเรียนวิชา English ของน้องสูงกว่าทุกวิชาเลยค่ะ คุณแม่ชื่นใจมากค่ะ
ผู้ปกครองน้องต้นกล้าและปุน
ผู้ปกครองน้องต้นกล้าและปุนรีวิวจากผู้ปกครอง
Read More
ขอบคุณมากในความพยายามที่จะสอน นร. ทุกคนนะคะ สู้ๆไปด้วยกันค่า
Previous
Next
OUR NEWS

LATEST NEWS FROM US

การสร้างทักษะลูกน้อยให้เป็นผู้นำ เริ่มได้ง่ายๆ ทำได้ไม่ยาก

การสร้างทักษะลูกน้อยให้เป็นผู้นำ เริ่มได้ง่ายๆ ทำได้ไม่ยาก

19 January 2021 ไม่มีหมวดหมู่

การสร้างทักษะลูกน้อยให้เป็นผู้นำการสร้างให้ลูกน้อยเป็นผู้นำนั้น ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และช่วยให้เขาดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ภาวะผู้นำจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และทำได้ไม่ยากมีดูกันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง ให้คำชื่นชมกับลูกน้อยความภูมิใจที่เขาทำได้ ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเสมออย่าทำลายความมั่นใจลูก โดยการเอาลูกไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น กลับกันให้เป็นพ่อแม่ที่คอยยินดี ร่วมดีใจในสิ่งที่ลูกทำได้ ให้คำชื่นชมที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้ลูกทำสิ่งดีๆ นั้นต่อไปสร้างบทบาทให้เด็กเป็น ‘ผู้ให้’สร้างสถานการณ์ให้เค้าได้แบ่งปันสิ่งของ และชวนคิดชวนคุยด้วยว่าเค้าคิดอย่างไรกับการให้แบบนี้ เพื่อให้เห็นอกเห็นใจผู้คนที่มีสถานการณ์ไม่เหมือนตัวเองกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาจจะเป็นกิจกรรมส่วนรวมภายในบ้าน และให้โอกาสเด็กๆ ในการตัดสินใจร่วมกับคนอื่นในครอบครัวปลูกฝังความอดทนสร้างแรงจูงใจที่จะทำให้ลูกมีความพยายาม ไม่ถอดใจ และไม่หมดความหวังง่ายๆ ฝึกให้เด็กๆ หัดจดจ่อกับสิ่งที่ทำโดยไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ และยังเป็นการฝึกสมาธิให้ลูกไปในตัวปลูกฝังให้ให้ลูกมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งรอบๆ ตัว รวมถึงสร้างบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นที่ที่ลูกสามารถปลดปล่อยตัวตนได้อย่างอิสระช่วยเด็กหาความชอบของตัวเองช่วยเด็กๆ หาpassion ด้วยการชวนคุยหรือเขียนถึงสิ่งที่ตัวเองชอบ เด็กๆ รู้ว่าเค้าจะพูดในสิ่งที่ต้องการ นี่คือการรู้จักตัวเองแสดงความรักที่มีต่อลูกน้อยทำให้ลูกได้รู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังจะมีพ่อแม่ที่เป็นคนที่รักเขาแบบไม่มีเงื่อนไขใดอยู่เคียงข้างเขาเสมอ

Read More
WELCOME

LET'S CHOOSE YOUR LEVEL

Read More

หลักสูตรเด็กเล็ก รุ่น 2-5 ปี

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

Read More

ภาษาอังกฤษสำหรับประถม 6-12 ปี

จัดห้องเรียนตามทักษะภาษาอังกฤษ อายุ และการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาสมอง เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุขและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ

Read More

ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยม 12-18 ปี

จัดห้องเรียนตามทักษะภาษาอังกฤษ อายุ และการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาสมอง เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุขและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ

Read More

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ - องค์กร

สมายล์เบรนสามารถจัดคลาสเรียนตามความต้องการขององค์กรได้ ไม่ว่าจะแบบกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่

Read More

ค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมต่างๆ กิน อยู่ เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ทั้งใน และต่างประเทศ

Read More

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์

Online Course สำหรับการเรียนแบบ Self Learning พื่อเติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษและสนับสนุนการฝึกการสื่อสาร กระตุ้นเซลล์สมอง

About SBI

LET'S KNOW ABOUT US MORE

Smile Brain International

We hope that by using of psychological processes to stimulate the brain by stimulating interaction with other students around in small groups we can develop a far more better superior student to deal with going into higher learning. Now most students lack confidence in the very beginning. But we aim and focus on confidence building by getting down to the lowest level. We aim not only just to be the teacher but to be a friend and also someone that they can trust and express the views and intentions of concentration is to give love warmth smile and a sense of family. These are the very things that nurture education nurtures a modern student in the 21st century.

About Team & Careers

OUR TEACHERS

Teacher Christ

FOREIGN TEACHER

Teacher Sam

FOREIGN TEACHER

Teacher Henry

FOREIGN TEACHER

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

    ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ