สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา มาพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัยโดยเน้นพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21

เติบโตสมวัย

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การศึกษาทางเลือก

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ Montessori method, Waldorf method, Neo-Humanist Education

สภาพแวดล้อมที่ดี

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

ให้มากกว่าสอนภาษา

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

Why Smile Brain?

ทำไมต้องสมายล์เบรน

เราหวังว่าการใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นสมองโดยการกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆ ในกลุ่มเล็กๆ เราสามารถพัฒนานักเรียนที่โดดเด่นกว่าให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในปัจจุบันนี้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจตั้งแต่ระดับเริ่มต้น แต่เราตั้งเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจลงไปตั้งแต่ระดับแรก เรามีแนวทางที่ไม่เพียงแต่การเป็นครูเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อน และใครบางคนที่พวกเขาสามารถไว้วางใจ และแสดงความคิดเห็น โดยการให้ความรัก ความอบอุ่น รอยยิ้ม และความรู้สึกของความเป็นครอบครัว สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาให้งอกงามสำหรับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21

Play Video

ฟีเจอร์ใหม่

มีเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะ ผลการเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รองรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือ

เร็วหน่อยก่อนเต็ม!

โปรแกรมส่งเสริมศักยภาพสมองเชิงจิตวิทยา

โดยเฉพาะแห่งเดียวในไทย

สนใจสมัครเรียนกรอกข้อมูลด้านล่างนี้

  Registration
  1. ชื่อ
  2. อีเมล์
  3. เบอร์โทร
  4. ไลน์ไอดี
  5. มีความสนใจใน

  Free! IQ Test just register today.

  กรอกข้อมูลด้านล่าง

  เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ