สถาบันสอนภาษา ที่เข้าใจคุณที่สุด

Language school that understands you the most

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

-Creating the future together -

Intelligence & Language

For 6-18 years

เติบโตสมวัย

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การศึกษาทางเลือก

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมที่ดี

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

ไม่ใช่แค่สอนภาษา

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

แนวคิดของสมายล์เบรน

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

จัดห้องเรียนตามทักษะภาษาอังกฤษ อายุ และการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาสมอง เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุขและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ

ฟีเจอร์ใหม่

มีเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะนักศึกษาผลการเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รองรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือ

ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี

ลงทะเบียนเพื่อรับการทดสอบภาษาอังกฤษฟรี ทางสมายล์เบรนมีการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อจัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับระดับทักษะภาษาของแต่ละคน

ขั้นตอนการสมัคร

  • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
  • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด
  • เข้ารับการประเมินพัฒนาการและ IQ เบื้องต้น
  • การสมัครเรียน มัดจำ 1,000 บาท

หมายเหตุ คืนเงินค่าสมัครกรณีไม่พบผลการประเมินผ่านการเข้าเรียน และยกเว้นการคืนเงินกรณีสละสิทธิ์

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Registration
  1. ชื่อ
  2. อีเมล์
  3. เบอร์โทร
  4. ไลน์ไอดี
  5. มีความสนใจใน

Free! IQ Test just register today.

เวลาเปิดทำการ 8:00 am - 5:00 pm

โทรเลย: 097-234-6232

02-010-4729,  087-925-4390,   081-562-1698

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...