สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

-Creating the future together -

English for adults and organizations

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

จัดคลาสเรียนที่เหมาะกับระดับของผู้เรียน

ก่อนที่จะเริ่มเรียนจะมีการวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อจัดคลาสเรียนให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนในห้องเรียน

กำหนดคลาสตามความต้องการ

มีการสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม สามารถจัดคลาสเรียนเดี่ยวด้วยเนื้อหาตามที่ต้องการได้

กำหนดคลาสเรียนตามความต้องการ

สมายล์เบรนสามารถจัดคลาสเรียนตามความต้องการขององค์กรได้ ไม่ว่าจะแบบกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่

จัดการสอนทั้งในและนอกสถานที่

ทางสมายล์เบรนสามารถจัดการสอนนอกสถาบันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางองค์กร

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ก่อนที่จะเริ่มเรียนจะมีการวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อจัดคลาสเรียนให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนในห้องเรียน

มีการสอนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม สามารถจัดคลาสเรียนเดี่ยวด้วยเนื้อหาตามที่ต้องการได้

ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

สมายล์เบรนสามารถจัดคลาสเรียนตามความต้องการขององค์กรได้ ไม่ว่าจะแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่

ทางสมายล์เบรนสามารถจัดการสอนนอกสถาบันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางองค์กร

Beginner

ผู้เรียนจะได้รับการปรับทักษะการสื่อสารผสมผสานกับทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน จนกระทั่งสามารถสื่อสารระดับเบื้องต้นได้ เช่น การแนะนำตัว การทักทาย การสอบถาม

Elementary

หลังจากผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนจะเริ่มเข้าถึงหลักไวยกรณ์ในระดับเบื้องต้นและระดับกลาง รวมทั้งในด้านการเขียนอีเมล์ และการทำรายงานเชิงธุรกิจ

Intermediate

ผู้เรียนจะเริ่มเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งการสื่อสารเชิงธุรกิจ การนำเสนองาน

Advance

ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนขึ้นใช้ Grammar และคำศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น สามารถปรับใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

Proficiency

ระดับนี้ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษเหมือนผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ พร้อมสำหรับทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

มุ่งมั่นพัฒนา

จัดห้องเรียนตามทักษะภาษาอังกฤษ อายุ และการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาสมอง เรียนรู้ภาษาอย่างมีความสุขและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติ

ฟีเจอร์ใหม่

มีเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะนักศึกษาผลการเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รองรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

  Registration
  1. ชื่อ
  2. อีเมล์
  3. เบอร์โทร
  4. ไลน์ไอดี
  5. มีความสนใจใน

  Free! IQ Test just register today.

  เวลาเปิดทำการ 8:00 am - 5:00 pm

  โทรเลย: 097-234-6232

  02-010-4729,  087-925-4390,   081-562-1698

  กรอกข้อมูลด้านล่าง

  เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

   ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ