สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

ทดสอบภาษาอังกฤษของคุณฟรี!

Try your English test.

ทดสอบระดับของคุณ

แบบทดสอบวัดระดับเริ่มต้น

ตอบคำถาม 20 ข้อ เพื่อหาระดับภาษาอังกฤษของคุณ

เวลาเปิดทำการ 8:00 am - 5:00 pm

โทรเลย: 092-953-9874

02-010-4729,  087-925-4390,   081-562-1698

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

    ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ