สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

โชว์ร้องเพลงประสานเสียงเพลง “Do Re Mi”

พร้อมเพรียง.. โชว์การร้องเพลงประสานเสียง “SBI Choir” คณะนักร้องประสานเสียง ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง “Do Re Mi”

กระทั้งได้เสียงปรบมือจากผู้ชมในงาน มหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International)

การร้องเพลงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านเสียงเพลง ซึ่งการร้องเพลงประสานเสียงที่ดีนั้น ต้องอาศัยการฝึกซ้อม ความสามารถในการขับร้อง โสตประสาท การเลื่อนบันไดเสียงขึ้นลง รวมถึงการปรับตัวการร้องเป็นทีมกับหมู่คณะ… การทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับมือกับอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ชมและเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของนักเรียน

ในครั้งนี้ ขับร้องโดย ด.ช.ภูวฤทธิ์ ปิยรัตน์ และ ด.ญ.กานต์รัชต์ แสงทอง, ด.ญ.ประพิชญา ฉิมพิภพ, ด.ญ.ศิริญา บัวกรด, ด.ญ.วชิรญา อ่อนน้อมดี, ด.ญ.จิรภา แย้มในสิทธิ, ด.ญ.ธนพร ภู่ระหงษ์, ด.ญ.พิมพ์ณิชา มณีอินทร์ ซึ่งเยาวชนทุกคนสามารถทำได้ยอดเยี่ยม

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

    ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...