สถาบันพัฒนาศักยภาพและภาษา

Human Potentials and Language Development Institute

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

โชว์ศักยภาพผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษมือใหม่

โชว์ศักยภาพผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษมือใหม่ ฝากลีลาการพูดประกาศข่าวสาธารณะ บนเวทีมหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International)
ในการโชว์ศักยภาพการพูดประกาศข่าวภาษาอังกฤษ ครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาที่ต่างฝึกซ้อมประกาศ ทั้งการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ การออกเสียงให้ชัดเจน การใช้เนื้อเสียงที่มีน้ำหนัก การควบคุมน้ำเสียง ระดับเสียงสูงต่ำ การใช้จังหวะที่เหมาะสมในการนำเสนอ ความมีชีวิตชีวา และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการนำเสนอ ในการนี้ได้มีทั้งทีมครูต่างชาติและชาวไทยร่วมฝึก อาทิ Dr.Thirada Suwannasri Teacher Lawrence Donald Klein, Teacher Henry ssemmanda Teacher Ashu Hans Tabi, Teacher Navarro Crystal Jayka Farlash L Teacher Richy Teacher Sukanya Jedee ช่วยในการพัฒนาและฝึกซ้อม ซึ่งเหล่าเยาชนได้เตรียมตัวฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและขยันพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ กระทั่งเกิดความมั่นใจ และปฎิบัติภาระกิจได้ประสบความสำเร็จ อย่างน่าชื่นชม

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

    ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า... โดยครูชาวต่างชาติ