สถาบันสอนภาษา ที่เข้าใจคุณที่สุด

Language school that understands you the most

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

-Creating the future together -

หลักสูตร เตรียมอนุบาล

สำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี

เติบโตสมวัย

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การศึกษาทางเลือก

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ อาทิ Montessori method, Waldorf method, Neo-Humanist Education

สภาพแวดล้อมที่ดี

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

ให้มากกว่าสอนภาษา

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

แนวคิดของสมายล์เบรน

มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัยโดยเน้นสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเรียนรู้แบบอบอุ่น เป็นส่วนตัว มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง โดยบูรณาการหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้

การจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิด Smile Brain Education ในรูปแบบนานาชาติ เด็กๆจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะภาษาที่ 1 และยังมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในและนอกสถานที่

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นเลิศแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักสูตรบูรณาการเชิงจิตวิทยา และการศึกษาตามพัฒนาการรายบุคคลจากการศึกษาดูงาน นานาประเทศ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

สอนโดยครูต่างชาติ

เน้นความสุข รอยยิ้ม ความเป็นครอบครัว สถานที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ห้องเรียนปลอดเชื้อ การเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมจิตวิทยาและการเรียนรู้หลากหลายทักษะ

เยี่ยมชมโรงเรียน

ทางสมายล์เบรนจะมีการจัด School Visit ประจำทุกเดือนเป็นการเปิดโรงเรียนต้อนรับผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชม และทำความรู้จักกับคอนเซปของสมายล์เบรนมากขึ้น

ฟีเจอร์ใหม่

มีเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะนักศึกษาผลการเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง รองรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือ

ขั้นตอนการสมัคร

 • ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
 • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด
 • เข้ารับการประเมินพัฒนาการและ IQ เบื้องต้น
 • การสมัครเรียน มัดจำ 1,000 บาท

หมายเหตุ คืนเงินค่าสมัครกรณีไม่พบผลการประเมินผ่านการเข้าเรียน และยกเว้นการคืนเงินกรณีสละสิทธิ์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาใบสูติบัตร 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Registration
 1. ชื่อ
 2. อีเมล์
 3. เบอร์โทร
 4. ไลน์ไอดี
 5. มีความสนใจใน

Free! IQ Test just register today.

Opening hours 8:00 am - 5:00 pm

Hotline: 092-953-9874

02-010-4729,  087-925-4390,

081-562-1698

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม





ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...