ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ สนง. กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International) โดยมี ดร.ธิรดา สุวัณณะศรี พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ ในงานครั้งนี้มีอาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
ภายในงานมีการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารและนำเสนอผลงานการพูดสาธารณะ การแข่งขัน Inspirational Speech ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษพัฒนาไปสู่ในระดับสากล การนำเสนอการพูดนำเสนอภาษาอังกฤษ English Story และ English News ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ The Musical on stage “ Cinderella” โดยมีนักแสดงตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาร่วมแสดง การประกวด Miss SBI 2020 โชว์ทักษะการตอบคำถามภาษาอังกฤษ การร้องเพลง การร้องเพลงประสานเสียง การโชว์ตีกลองและควงกระบอง LED Light การโชว์การแสดงการเต้น และการเดินแฟชั่นโชว์ ซึ่งเยาวชนต่างเตรียมพร้อมแสดงออกถึงความมั่นใจและความกล้า และแสดงผีมือกันอย่างเต็มที่ ในงานนี้ถือเป็นโอกาสแสดงความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น การเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อม พัฒนาภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพกับครูต่างชาติ วางแผน การทำงานเป็นทีม การฝึกความอดทน การรอคอย การเสียสละ การแบ่งปัน และการมีน้ำใจ ถือได้ว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่มีค่า ที่เด็กๆได้มีโอกาสเห็นตัวแบบการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาสู่เป้าหมายในระดับที่สูงขึ้น และในระดับสากลต่อไป

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...