สถาบันสอนภาษา ที่เข้าใจคุณที่สุด

Language school that understands you the most

Call Center

097 234 6232

Email: marketing@smilebrain.ac.th

ภาพในงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

ภาพในงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

รวมภาพเด็ดหนูน้อยวัย 2-4 ขวบ โชว์พูดภาษาอังกฤษ ตอบคำศัพท์ ตีกลองและการแสดงประกอบจังหวะบนเวที มหกรรมส่งเสริมศักยภาพและทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จัดโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และภาษาสมายล์เบรน (Smile Brain International) โดยมี ดร.พิเชฎษ์ จับจิตต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
เรื่องราวและประสบการณ์ดีๆ โครงการปั้นเด็ก 2 ภาษา ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านกาย จิต สมอง กล้าแสดงออก และสื่อสารในระดับสากลได้ วันนี้เหล่าบรรดาหนูน้อยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เตรียมความพร้อม ฝึกฝน มีวินัยเขาแถว รอคอย และแสดงออกอย่างเต็มที่ จนการแสดงสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี…เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่น่ารัก สดใส และน่าประทับใจอย่างยิ่ง

กรอกข้อมูลด้านล่าง

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม





ใครๆก็เก่งภาษาได้ เริ่มก่อน ได้เปรียบกว่า...